Linh Kiện Bo Mạch Điện Tử Điện Lạnh Phan Cường

Đăng ký báo giá
sản phẩm mới
Dao động 20m 3 chân

Giá: 3.000 đ

Dao động 4m sắt

Giá: 3.000 đ

Dao động 10m sắt

Giá: 3.000 đ

Dao động 8m 3 chân

Giá: 2.000 đ

Dao động 10m 3 chân

Giá: 3.000 đ

Dao động 5m 3 chân

Giá: 3.000 đ

Dao động 16m 3 chân

Giá: 3.500 đ

Dao động 32.768

Giá: 1.500 đ

Dao động 20m sắt

Giá: 3.000 đ

Dao động 6m 3 chân

Giá: 3.000 đ

Dao động 2.5m nhật

Giá: 3.500 đ

Dao động 4m 3 chân

Giá: 2.000 đ

Relay G5SB-14-12vdc

Giá: 17.000 đ

Relay 8 chân 12V đơn

Giá: 28.000 đ

Relay 8 chân 12V kép

Giá: 30.000 đ

Relay block tủ lạnh

Giá: 20.000 đ

Relay DH1U-12VDC

Giá: 20.000 đ

Relay DG1U-12Vdc

Giá: 27.000 đ

Relay xả đá

Giá: 10.000 đ

Phím Sanyo

Giá: 1.500 đ

Phím 2 chân 6*6*8

Giá: 25.000 đ

Phím 2 chân 6*6*6

Giá: 25.000 đ

Phím 2 chân 6*6*9

Giá: 25.000 đ

Phím 2 chân 6*6*12

Giá: 25.000 đ

Phím 2 chân 6*6*4.3

Giá: 25.000 đ

Phím 2 chân 6*6*7

Giá: 25.000 đ

Phím kép sanyo 2A/250V

Giá: 30.000 đ

Phím bông 0.55

Giá: 1.000 đ

Phím bông 0.6

Giá: 1.000 đ

Phím bông 0.7

Giá: 1.000 đ

Phím dán 6*6*3.1

Giá: 1.000 đ

Núm xoay Elex tròn

Giá: 23.000 đ

Công Tắc D2F-FL-D3

Giá: 30.000 đ

Núm xoay LG

Giá: 19.000 đ

Cầu chì 5A cài

Giá: 50.000 đ

Cầu Chì 3A cài

Giá: 50.000 đ

Cầu chì 30A cài

Giá: 50.000 đ

Cầu Chì 8A cài

Giá: 50.000 đ

Cầu Chì 20A cài

Giá: 50.000 đ

Cầu chì 1A cài

Giá: 50.000 đ

Cầu Chì 10A cài

Giá: 50.000 đ

Cầu Chì 15A cài

Giá: 50.000 đ

Cầu Chì 15A chân kim

Giá: 35.000 đ

Cầu chì 1A chân kim

Giá: 35.000 đ

Cầu Chì 20A chân kim

Giá: 35.000 đ

Cầu chì 5A chân kim

Giá: 35.000 đ

Cầu Chì 3A chân kim

Giá: 35.000 đ

Cầu Chì 8A chân kim

Giá: 35.000 đ

Cầu Chì 10A chân kim

Giá: 35.000 đ

Combo Opto quang

Giá: 485.000 đ

Combo dao động

Giá: 425.000 đ

Combo Opam

Giá: 2.651.000 đ

Bộ test 817

Giá: 90.000 đ

Mạch giả xung

Giá: 15.000 đ

Điện trở R91K/5w

Giá: 1.500 đ

Điện trở R47Ω/3W

Giá: 1.500 đ

Nguồn 12v/1A

Giá: 32.000 đ

Biến áp tủ HI-065P

Giá: 35.000 đ

Biến LG01-A6053

Giá: 25.000 đ

Biến áp Daikin

Giá: 35.000 đ

DC26-00053A

Giá: 35.000 đ

Biến áp tủ Hi-285

Giá: 35.000 đ

DB26-00130A

Giá: 35.000 đ

Biến áp 12v

Giá: 28.000 đ

Tụ 104

Giá: 15.000 đ

Tụ 103

Giá: 15.000 đ

Tụ 102

Giá: 15.000 đ

Tụ 101

Giá: 15.000 đ

Tụ 27/50V

Giá: 15.000 đ

Tụ 15/50V

Giá: 15.000 đ

Tụ 22/50V

Giá: 15.000 đ

Tụ 33/50V

Giá: 15.000 đ

ZNR220V

Giá: 3.000 đ

Tụ lọc 2.2uf/50v.

Giá: 1.000 đ

Tụ 1uf/50v

Giá: 1.000 đ

Tụ 4.7uf/50v

Giá: 1.000 đ

Tụ 10uf/50v

Giá: 1.000 đ

Tụ 22uf/50v

Giá: 1.000 đ

Tụ 0.47uf/50v

Giá: 1.000 đ

Tụ 100uf/400v

Giá: 12.000 đ

Tụ 20uf/450V Nhật

Giá: 45.000 đ

Tụ 470uf/500v

Giá: 35.000 đ

Tụ 33uf/400v

Giá: 3.000 đ

Tụ 10uf/400v

Giá: 2.000 đ

Tụ 15uf/400v

Giá: 2.000 đ

Tụ 150uf/500v Daikin

Giá: 25.000 đ

Tụ 220uf/450v

Giá: 25.000 đ

Tụ 47uf/450v

Giá: 4.000 đ

Tụ 471

Giá: 1.500 đ

Tụ 223

Giá: 1.500 đ

Tụ 103J

Giá: 1.500 đ

Tụ 470uf/50v

Giá: 2.500 đ

Tụ 1000uf/50v

Giá: 4.000 đ

Tụ 2200uf/50v

Giá: 5.000 đ

Tụ 10uf/275vac xanh

Giá: 16.000 đ

Tụ 475J/400V

Giá: 5.000 đ

Tụ 103J/630V

Giá: 1.500 đ

Tụ 104J/630v

Giá: 1.500 đ

Tụ 105J/630v

Giá: 3.000 đ

Tụ 225J/630V

Giá: 5.000 đ

Tụ 684J/630V

Giá: 2.500 đ

MA3830

Giá: 55.000 đ

UC3842AN-SMD

Giá: 8.000 đ

LNK625DG

Giá: 20.000 đ

LNK564DN

Giá: 17.000 đ

Viper12-smd

Giá: 17.000 đ

INN3696C

Giá: 35.000 đ

BM2P074K

Giá: 35.000 đ

BM2P054-SMD

Giá: 40.000 đ

INN2603K-TL

Giá: 40.000 đ

Viper16L-SMD

Giá: 35.000 đ

TEA1721A3T

Giá: 40.000 đ

UPC3844-SMD

Giá: 12.000 đ

LNK304DG

Giá: 14.000 đ

SC1551C

Giá: 50.000 đ

LNK304GN

Giá: 20.000 đ

SC1117-SMD

Giá: 20.000 đ

UC3843-SMD

Giá: 6.000 đ

2P094-smd

Giá: 30.000 đ

5QR1680BG

Giá: 70.000 đ

BP5048-15F I949S

Giá: 50.000 đ

MA3810-TM

Giá: 20.000 đ

LNK304PN

Giá: 15.000 đ

4A164D

Giá: 37.000 đ

A6169

Giá: 18.000 đ

BM2P054-Dip

Giá: 35.000 đ

ICE3BR0665J

Giá: 15.000 đ

MIP2F2

Giá: 12.000 đ

UC3842AN-DIP

Giá: 6.000 đ

3AR2280JZ

Giá: 30.000 đ

VIPER27L-DIP

Giá: 17.000 đ

5A464

Giá: 30.000 đ

MIP291

Giá: 13.000 đ

TNY276PN

Giá: 18.000 đ

VIPER12-DIP

Giá: 10.000 đ

MR2940-TM

Giá: 25.000 đ

D-012

Giá: 23.000 đ

FSQ100

Giá: 17.000 đ

MIP9L02

Giá: 15.000 đ

PN8026R

Giá: 15.000 đ

LNK623PG

Giá: 17.000 đ

MIP9E01

Giá: 15.000 đ

OB2226SP

Giá: 15.000 đ

W6051S

Giá: 35.000 đ

TNY268PN

Giá: 27.000 đ

TNY286PG

Giá: 20.000 đ

BM2P0161

Giá: 50.000 đ

MIP3E4MY

Giá: 28.000 đ

UC3843AN-DIP

Giá: 6.000 đ

NCP1075P065

Giá: 30.000 đ

K16A60W

Giá: 25.000 đ

W6052S

Giá: 30.000 đ

MIP283

Giá: 15.000 đ

STRL472

Giá: 40.000 đ

BM2P034

Giá: 30.000 đ

L176MRT

Giá: 40.000 đ

MP6501A

Giá: 165.000 đ

PS21962-4N

Giá: 170.000 đ

FSBB20CH60CG

Giá: 265.000 đ

STK621-024

Giá: 120.000 đ

PS21963-AKT

Giá: 200.000 đ

SCM1841M

Giá: 200.000 đ

MPOWER-1502

Giá: 200.000 đ

FSBB20CH60F

Giá: 230.000 đ

PS21965-AST

Giá: 260.000 đ

PS219B3-ST

Giá: 200.000 đ

PS219B2-SS

Giá: 170.000 đ

SDM30G60FB

Giá: 220.000 đ

STK531-367A

Giá: 200.000 đ

PSS05S92E6-A

Giá: 185.000 đ

PS21965-AT

Giá: 250.000 đ

SCM1101M

Giá: 160.000 đ

PS21564-P

Giá: 240.000 đ

FNB51060TDS

Giá: 200.000 đ

6MBP15XSF060-50

Giá: 180.000 đ

PS21A79-TM

Giá: 350.000 đ

STK621-033N

Giá: 200.000 đ

SD20M60AC

Giá: 230.000 đ

STK625-520B

Giá: 160.000 đ

PS21965-4C

Giá: 230.000 đ

FNA41560T2

Giá: 200.000 đ

PS219A3-CPT

Giá: 120.000 đ

PS21963-4C

Giá: 200.000 đ

SDM15G60TA

Giá: 185.000 đ

IP5D10K060Q1S

Giá: 220.000 đ

SCM1248M

Giá: 180.000 đ

IGCM04G60HA

Giá: 120.000 đ

STK5Q4U352J

Giá: 140.000 đ

IM5D05K060M2S

Giá: 200.000 đ

PS21563-P

Giá: 190.000 đ

IKCM15F60GA

Giá: 160.000 đ

SCM1242MF

Giá: 185.000 đ

BM64565S-VA

Giá: 200.000 đ

MIP3E3 nằm

Giá: 15.000 đ

3A153D

Giá: 23.000 đ

STRL552

Giá: 30.000 đ

MR4011

Giá: 32.000 đ

NCP1200P100

Giá: 20.000 đ

PN8124F

Giá: 12.000 đ

A6151

Giá: 12.000 đ

TOP244PN

Giá: 27.000 đ

MIP 353

Giá: 18.000 đ

AP8012H-DIP

Giá: 7.000 đ

BM1Z101F

Giá: 85.000 đ

M5 1995AFP

Giá: 45.000 đ

ACS1027

Giá: 25.000 đ

Z0109NN

Giá: 10.000 đ

BCR2PM

Giá: 12.000 đ

ACST2018

Giá: 25.000 đ

MAC97A8

Giá: 1.500 đ

LVT0223N

Giá: 8.000 đ

BCR12PM

Giá: 12.000 đ

BCR8PM

Giá: 15.000 đ

BCR16PM

Giá: 14.000 đ

108W6E

Giá: 10.000 đ

ACS710T

Giá: 80.000 đ

ACS1026T

Giá: 10.000 đ

SỔ KẸP ĐIỆN TRỞ 5IN1

Giá: 1.500.000 đ

SỔ KẸP ĐIỆN TRỞ 4IN1

Giá: 1.000.000 đ

KẸP DÒNG TIANYU 3266TD

Giá: 240.000 đ

Kính lúp kẹp bàn

Giá: 350.000 đ

Nước trợ hàn

Giá: 15.000 đ

Sáp hàn 30gram

Giá: 15.000 đ

Keo silicone 704

Giá: 15.000 đ

Keo đổ mạch 705

Giá: 15.000 đ

Mũi hàn Quick dao cong

Giá: 50.000 đ

Mũi hàn Quick dao to

Giá: 50.000 đ

Mũi hàn Quick dao bé

Giá: 50.000 đ

Trạm Khò Hàn GORDAK952

Giá: 1.500.000 đ

Đầu mỏ hàn cắt

Giá: 20.000 đ

Kính lúp cầm tay

Giá: 130.000 đ

Hút thiếc EDSYN DS017

Giá: 100.000 đ

Mỏ hàn cắt nhựa

Giá: 220.000 đ

Tay hàn 80w

Giá: 220.000 đ

Giá đỡ thiếc hàn

Giá: 75.000 đ

Đế gác mỏ hàn

Giá: 75.000 đ

Sơn chống ẩm CRC70

Giá: 220.000 đ

Bình Axeton thủy tinh

Giá: 90.000 đ

KẸP DÒNG UT202T

Giá: 480.000 đ

TRẠM HÀN QUICKO T12

Giá: 800.000 đ

TRẠM KHÒ QUICK 858D

Giá: 1.550.000 đ

TRẠM HÀN GORDAK 936A

Giá: 480.000 đ

Lốc tủ lạnh VTH113Y

Giá: 1.500.000 đ

Lốc tủ lạnh VMH111Y

Giá: 1.400.000 đ

Mạch phím MG LG mã 050

Giá: 1.680.000 đ

Relay SLI-12VDC-SL

Giá: 20.000 đ

Trạm hàn Quick 936A

Giá: 950.000 đ

MP015S06Y2-2

Giá: 190.000 đ

GIF5CH60TS-X

Giá: 175.000 đ

PSS20S92F6-AG

Giá: 220.000 đ

SIM6822M

Giá: 135.000 đ

SCM3615C91

Giá: 170.000 đ

SCM1243MF

Giá: 195.000 đ

IGCM20F60GA

Giá: 230.000 đ

GIPS10K60A

Giá: 180.000 đ

FNC42060F2

Giá: 210.000 đ

STK621-717

Giá: 180.000 đ

STK621-520

Giá: 185.000 đ

SLIMDIP-S

Giá: 130.000 đ

SLIMDIP-L

Giá: 160.000 đ

SIM6827M

Giá: 150.000 đ

PSS15S92F6-AG

Giá: 180.000 đ

PSS10S92E6-C

Giá: 185.000 đ

PS219B3-ADST

Giá: 200.000 đ

PS219A3-CET

Giá: 180.000 đ

PS219A2-RW

Giá: 190.000 đ

PS21965-4W

Giá: 260.000 đ

PS21963-4W

Giá: 190.000 đ

IKCM20L60GD

Giá: 240.000 đ

IKCM15L60GD

Giá: 185.000 đ

STK625-728M

Giá: 180.000 đ

SDM15G60FB

Giá: 190.000 đ

SCM1245MF

Giá: 210.000 đ

BM2P161W

Giá: 50.000 đ

VIPER22A DIP8

Giá: 10.000 đ

VIPER16LD DIP-16

Giá: 13.000 đ

TOP267VG EDIP-11

Giá: 30.000 đ

TOP253PN

Giá: 22.000 đ

TOP246YN

Giá: 35.000 đ

TOP243YN

Giá: 28.000 đ

LNK564PN

Giá: 15.000 đ

TNY288PG

Giá: 25.000 đ

TNY285DG

Giá: 27.000 đ

TNY280PN-18+

Giá: 22.000 đ

TNY279PN

Giá: 22.000 đ

TNY277PN

Giá: 22.000 đ

TNY266PN

Giá: 18.000 đ

TNY253GN

Giá: 17.000 đ

STRV852

Giá: 65.000 đ

STRV153

Giá: 25.000 đ

STRL451

Giá: 25.000 đ

MA8910

Giá: 45.000 đ

MR1521 TO-220

Giá: 15.000 đ

MR4020

Giá: 35.000 đ

MR1722

Giá: 30.000 đ

BM2P014

Giá: 32.000 đ

MIP384

Giá: 12.000 đ

Mip2M2

Giá: 15.000 đ

MIP2K4 DIP-7

Giá: 12.000 đ

MIP2C2

Giá: 12.000 đ

MIP0223SY

Giá: 25.000 đ

LNK306DN

Giá: 18.000 đ

LNK632DG

Giá: 12.000 đ

LNK586GG

Giá: 23.000 đ

LNK500PN

Giá: 17.000 đ

LNK364PN

Giá: 13.000 đ

LNK364GN

Giá: 17.000 đ

LNK354PN

Giá: 15.000 đ

LNK306PN

Giá: 20.000 đ

LNK6773V LNK6773 6773

Giá: 30.000 đ

A6159

Giá: 15.000 đ

A6061H

Giá: 17.000 đ

6A161H

Giá: 35.000 đ

A6351

Giá: 15.000 đ

A6251

Giá: 12.000 đ

A6059H

Giá: 20.000 đ

A6053M

Giá: 25.000 đ

STR-5A164D DIP-7

Giá: 30.000 đ

Cuộn Coil Daikin R32

Giá: 250.000 đ

Motor sứ máy giặt LG

Giá: 750.000 đ

Lốc Tủ Lạnh Mã 089

Giá: 1.950.000 đ

video clip
fanpage facebook
0
Zalo
Hotline